• slide1

HİZMETLERİMİZ

ELEKTRİK SANTRALLERİ

Hidroelektrik santraller
Termik santraller
Gaz türbini (doğal gaz santralleri)
Kombine çevrim santralleri
Güneş enerjisi santralleri
Rüzgar enerjisi santralleri

 

İLETİM HATLARI

Enerji İletim Hatlarında faz-faz gerilim seviyesi 36 kV üstünde olmak üzere Türkiye’de genellikle 154 kV ve 380 kV seviyelerindedir.

Enerji İletim Hatları, sıklıkla hava hattı olarak tesis edilmekte, işletme sorunları ve maliyet açısından zorunlu olmadıkça yeraltı hatları tercih edilmemektedir.

 

ŞALT SAHALARI

Şalt sahası; güç trafoları, barajları ve diğer bütünleşik elemanları ile elektrik üretim, iletim ve dağıtımın yapıldığı tesislerdir.

Şalt sahalarında trafolar aracılığıyla elektrik alçaltılıp veya yükseltilerek istenilen iletim seviyesine getirilir aynı zamanda bunun dışında da önemli fonksiyonları gerçekleştirilir. Kısaca elektrik enerjisini toplamaya veya dağıtmaya yarayan birimlerdir.

 

TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ

Yer altı beton köşkler elektrik dağıtımında, yer altına gömülerek kullanılmak üzere tasarlanmış transformatör merkezleridir. 36 kV gerilim seviyesinde, 1000 kVA’ya kadar olan transformatör güçlerinde kullanılabilirler.

Üretilen yer altı beton köşk, uluslararası akredite olmuş laboratuvarlarca yapılan deneyler sonucunda, 16 kA 1 s iç ark dayanım testinden başarıyla geçmiştir.