• slide1

İLETİM HATLARI

Enerji İletim Hatlarında faz-faz gerilim seviyesi 36 kV üstünde olmak üzere Türkiye’de genellikle 154 kV ve 380 kV seviyelerindedir.

Enerji İletim Hatları, sıklıkla hava hattı olarak tesis edilmekte, işletme sorunları ve maliyet açısından zorunlu olmadıkça yeraltı hatları tercih edilmemektedir.